Avar İmparatorluğu Bayrağı

Avar İmparatorluğu

Avar İmparatorluğu Bayrağı
Avar İmparatorluğu Bayrağı

Bu yazımızda Avarlar (Avar İmparatorluğu) hakkında bilgiler vereceğiz.Avarların kökeni,tarihi,devlet yapısı,Avarların dini hakkında bilgilere yer vereceğiz.

Avar İmparatorluğu

Avarlar, Orta Asya kökenli bir kavimdir. Önce 3.-6. yüzyıllar arasında Asya’da, ardından 6.-9. yüzyıllar arasında Doğu Avrupa’da devlet kurdular.Avrupalıların Avar adını verdiği bu kavmi Çinliler “Juan-Juan” (Cücen), Türkler “Apar” olarak adlandırıyordu. Çin kaynaklarında “Juan Juan”, Arap ve Bizans kaynaklarında Avar olarak adlandırılan bu Türk kavmi, Göktürkçede Apar olarak adlandırılıyordu. Apar adı karşı koyan manasına gelmektedir.
Asya Büyük Hunlarına bağlı boylardan doğan doğan bu kabile, Uar ve Kun olmak üzere iki büyük kabileye dayanmaktadır. Avarlar, 6. yüzyıl sonlarında bugünkü Moğolistan, İç Moğolistan ve Koreye kadar olan toprakları içine alan büyük bir devlet kurdular. Bu dönemdeki Türklerin yönetimini üstlendiler. 552 yılında Göktürkler Avar hakimiyetine son verince Avar sülaleleri batıya doğru göçtüler. 558 yılında Sibir Türkleriyle karşılaştılar ve Sibirleri yağmaladılar. Karadenizin kuzeyinden geçerek bugünkü Romanya ve Slovakya topraklarına girdiler. Bizansın boşluğundan yararlanarak Balkanları denetimi altına aldılar.

Devlet yapısı,Ordu,Din ve Egemenlik Alanı

Devletin başında kağan adı verilen bir hükümdar vardı. Avarlar kendilerine bağladıkları kavimleri sınır bölgelerine yerleştiriyorlardı. Avarlarda devlet örgütlenmesi tümüyle askeri temellere dayanıyordu. Avar ordusu atlı ve yaya birliklerinden oluşuyordu. Atlı birlikleri Avarlardan, yaya birlikleri ise Avarlara bağlı Slavlar,Germenler gibi Avrupalı kavimlerden kurulmuştu.Avarların dini Gök Tanrı dini idi. Daha sonra dinleri Müslümanlığa dönüşmüştür.Kapladığı Alan: Volga’dan bütün Macaristan’a kadar olan saha ile Güney Rusya ve Eflak Boğdan bölgeleri. Finlandiya kıyıları.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir