Türk Bayrağı Kanunu

Türk Bayrağı Kanunu Resmi

Türk Bayrağı Kanunu  2893 Sayılı Bayrak kanunu olarakta bilinir.Kanunun amacı  bayrağımızın şeklini, yapımını ve korunması ile ilgili esas ve usulleri belirlemesini sağlamaktadır.

Türk Bayrağı, bu Kanuna ekli cetvelde gösterilen şekil ve oranlarda olmak izere beyaz ay  ve yıldızlı albayraktır.Bununla birlikte olmak üzere . Bayrak ile özel bayrakların (sembolik bayrak, özel işaret, flama, flandra ve fors gibi) standartları, hangi kumaş ve maddelerden yapılacağı (saten,rashell,vinil vb)tüzükte gösterilir. Okumaya devam et Türk Bayrağı Kanunu