Kategori: Eski Türk Devletleri

Hazar İmparatorluğu 0

Hazar İmparatorluğu

Hazar İmparatorluğu Hakkında Bilgiler Hazar İmparatorluğu Kafkaslarda kurulan ve  Museviliği benimsemiş tek Türk devleti olma özelliğini taşır. Hazarlar, bugün Rusya ve Avrupa’daki  Musevilerin kökenini oluşturmaktadır. Aynı zamanda bu devlet Türk tarihi açısından dikkatle ele alınması gereken dönemlerden biri...

Avar İmparatorluğu Bayrağı 0

Avar İmparatorluğu

Bu yazımızda Avarlar (Avar İmparatorluğu) hakkında bilgiler vereceğiz.Avarların kökeni,tarihi,devlet yapısı,Avarların dini hakkında bilgilere yer vereceğiz.

Göktürk Devleti Bayrağı 0

Göktürk Kağanlığı

Göktürk Kağanlığı Kuruluş Tarihi: 552 Yıkılış Tarihi: 743 Kurucusu: Bumin Kağan Başkenti: Ötüken Dili: Göktürkçe Devlet Başkanı: Kağan Türk Tarihîndeki Önemi: Türk sözünü ilk defa resmî devlet adı olarak kabul edenler Göktürklerdir. Böylece devleti...

Ak Hun İmparatorluğu Bayrağı 0

Ak Hun İmparatorluğu

  Ak Hun İmparatorluğu Ak Hun İmparatorluğu, tarihte Eftalitler olarak geçen, asyanın içlerinde varlığını sürdüren, yıkıldıktan sonra diğer Türk devletlerinin kurulmasında etken rol oynayan Eftalit tarihi. Büyük Hun İmparatorluğunun bölünme ve parçalanmasıyla Batıya Doğru...

Avrupa Hun İmparatorluğu 0

Avrupa Hun İmparatorluğu

Avrupa Hun İmparatorluğu, Atilla (Attilla) nın Avrupa’da kurduğu ve Fransa’ya kadar giderek Kavimler Göçünü başlatan Hun İmparatorluğunun muhteşem tarihi. Avrupa Hun İmparatorluğu Hakkında Bilgi Avrupa Hun İmparatorluğu, Orta Asya’da varlığını yitirerek Batıya doğru göç...

Batı Hun İmparatorluğu Bayrağı 0

Batı Hun İmparatorluğu

Batı Hun İmparatorluğu, Hunlar’ın Avrupa’da kurduğu bir imparatorluktur, Türk tarih literatüründe Avrupa Hun İmparatorluğu ya da Batı Hun İmparatorluğu olarak da adlandırılır. Hunlar, Avrasya kökenli bir boylar konfederasyonudur. 350 yılında Asya bozkırlarından batı yönünde harekete...

Büyük Hun İmparatorluğu 0

Büyük Hun İmparatorluğu

Büyük Hun İmparatorluğu yada Asya Hun İmparatorluğu olarak geçen ve M.Ö 220 tarihlerinde hüküm sürmüş Türk devletidir. Türk karakterli devlet Türk boyları tarafından kurulmuş, hem gelenek-görenek hem de askeri ve devlet idaresi olarak Türk karakterini...